Về chúng tôi

Chiêu Minh bắt nguồn từ câu 百姓 昭明 , 協和 萬邦 (Dịch: “Bách tính chiêu minh. Hiệp hòa vạn bang.”) trong Kinh Thư, đại ý “trăm họ hướng về một nguồn sáng, tất cả cùng hòa hợp”.

bach tinh chieu minh hiep hoa van bang
Chúng tôi ra đời & hoạt động với niềm tin tất cả sinh vật hướng đến một nguồn sáng

Logo Chiêu Minh

Chiêu Minh sử dụng 2 mẫu logo song song trên website & các ấn phẩm.

chieu minh logo

hoa tang cho moe thu cung yolo icon

Đồng phục Chiêu Minh

Mẫu áo đồng phục của Chiêu Minh sử dụng 2 màu đặc trưng là vàng & đen.