Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Cảm nhận dịch vụ #613 (6/2023)

Hôm nay mình đã nhờ các bạn bên Chiêu Minh lo chu toàn cho bé [...]

Cảm nhận dịch vụ #614 (6/2023)

Hôm nay mới có đủ can đảm mở lại hình của con, nén lại cảm [...]

Cảm nhận dịch vụ #615 (6/2023)

Mặc dù gia đình mình rất đau buồn nhưng vẫn phải vực tinh thần và [...]

Cảm nhận dịch vụ #616 (6/2023)

Chiêu Minh sắp xếp thời gian đến đón pet nhanh chóng, xử lí đúng quy [...]

Cảm nhận dịch vụ #617 (6/2023)

Bé nhà mình ra đi buổi sáng sớm nay, liên hệ Chiêu Minh và có [...]

Cảm nhận dịch vụ #618 (6/2023)

Những gì tốt đẹp nhất mình luôn muốn dành cho bé mèo thân yêu! Vì [...]

Cảm nhận dịch vụ #619 (6/2023)

Mình có liên hệ với bên dịch vụ hỏa táng của Chiêu Minh và họ [...]

Cảm nhận dịch vụ #620 (6/2023)

Mong con sớm siêu thoát ở thế giới bên kia, mong kiếp sau con lại [...]

Cảm nhận dịch vụ #621 (6/2023)

Thật chuyên nghiệp và làm dịch vụ bằng cái tâm! Mặc dù mất bé rất [...]

Cảm nhận dịch vụ #622 (6/2023)

Chiêu Minh đã lo hậu sự đầy đủ cho bé nhà mình, từ việc đưa [...]