Category Archives: Tin tức

Cảm nhận dịch vụ #607 (6/2023)

Mãi đến hôm nay mình mới bình tâm lại để lên đánh giá. Dịch vụ [...]

Cảm nhận dịch vụ #623 (6/2023)

Trong vòng 1 năm mà mình mất liên tục 2 bé mèo con, không từ [...]

Cảm nhận dịch vụ #639 (6/2023)

Bên Chiêu Minh làm việc rất nhiệt tình, dù 10h tối nhưng bên này vẫn [...]

Cảm nhận dịch vụ #655 (6/2023)

Chó của mình bị bệnh nặng mà qua đời, Nhờ biết tới địa chỉ này [...]

Cảm nhận dịch vụ #608 (6/2023)

Cảm ơn dịch vụ hỏa táng thú cưng Chiêu Minh đã mang đến cho bé [...]

Cảm nhận dịch vụ #624 (6/2023)

Bé mèo của mình bị rớt lầu 4 xuống nên không qua khỏi, mình rất [...]

Cảm nhận dịch vụ #640 (6/2023)

Cảm ơn dịch vụ hỏa táng thú cưng của Chiêu Minh đã giúp gia đình [...]

Cảm nhận dịch vụ #656 (6/2023)

Rất buồn vì bé cưng nhà mình mất. May mắn có dịch vụ hỏa táng [...]

Cảm nhận dịch vụ #609 (6/2023)

Các bạn nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp và nhiệt tình cho bé đến nơi [...]

Cảm nhận dịch vụ #625 (6/2023)

Sau khi tham khảo thì mình chọn dịch vụ hỏa táng thú cưng của Chiêu [...]